IMC Migration Australia

IMC Migration là công ty chuyên về lĩnh vực định cư Úc với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm & đều được văn phòng Cơ Quan Di Cư (OMARA) cấp mã số hành nghề tư vấn di trú; hiện IMC có hệ thống văn phòng tại Úc, Anh, Nam Phi và Châu Á.

Moelis & Company

Moelis & Company là một công ty đầu tư hàng đầu có trụ sở tại New York và có 17 văn phòng trên toàn thế giới. Công ty được đánh giá là “Ngân hàng đầu tư độc lập sáng tạo nhất năm 2015” của thế giới. Moelis Australia là nhà quản lý hàng đầu của quỹ đầu tư trọng yếu và cao cấp

Delsk Group

Delsk được thành lập năm 2008 tại Cologne, Đức. Đến cuối năm thì Công Ty khai trương Trụ sở chính tại Bắc Kinh. Công ty tập hợp nhiều tài sản và nguồn lực đầu tư từ các quốc gia khác nhau và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho hơn 800 công ty trong nước và quốc tế.

Hãng luật quốc tế SKT

Hãng luật quốc tế hàng đầu tại Mỹ. Tư vấn pháp lý tất cả các lĩnh vực luật Mỹ và luật Việt Nam: Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật di trú, Thuế, Kinh doanh quốc tế, Luật bản quyền... Trụ sở chính tại California với các văn phòng tại Los Angeles, Orange County, Boston, Việt Nam, Hong Kong, Manila.

IMC Migration Australia


IMC Migration là công ty chuyên về lĩnh vực định cư Úc với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm & đều được văn phòng Cơ Quan Di Cư (OMARA) cấp mã số hành nghề tư vấn di trú; hiện IMC có hệ thống văn phòng tại Úc, Anh, Nam Phi và Châu Á.

Moelis & Company


Moelis & Company là một công ty đầu tư hàng đầu có trụ sở tại New York và có 17 văn phòng trên toàn thế giới. Công ty được đánh giá là “Ngân hàng đầu tư độc lập sáng tạo nhất năm 2015” của thế giới. Moelis Australia là nhà quản lý hàng đầu của quỹ đầu tư trọng yếu và cao cấp

Moelis & Company là một công ty đầu tư hàng đầu có trụ sở tại New York và có 17 văn phòng trên toàn thế giới.

Delsk Group


Delsk được thành lập năm 2008 tại Cologne, Đức. Đến cuối năm thì Công Ty khai trương Trụ sở chính tại Bắc Kinh. Công ty tập hợp nhiều tài sản và nguồn lực đầu tư từ các quốc gia khác nhau và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho hơn 800 công ty trong nước và quốc tế.

Hãng luật quốc tế SKT


Hãng luật quốc tế hàng đầu tại Mỹ. Tư vấn pháp lý tất cả các lĩnh vực luật Mỹ và luật Việt Nam: Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật di trú, Thuế, Kinh doanh quốc tế, Luật bản quyền... Trụ sở chính tại California với các văn phòng tại Los Angeles, Orange County, Boston, Việt Nam, Hong Kong, Manila.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi