Investor 1 residence visa

Tổng quan: 

Doanh nhân có nguyện vọng đầu tư ít nhất 10 triệu NZD vào NZ và muốn nộp đơn
xin định cư. Đương đơn cần cung cấp các tài liệu cần thiết để chứng minh các khoản tiền
đã được chuyển qua NZ có nguồn gốc từ các nguồn tài chính hoặc tài sản chính quy

Lợi ích: 

 • Thị thực cho cả gia đình
 • Nhập tịch NZ sau 5 năm nhập tịch
 • Giáo dục y tế tốt
 • Chính trị kinh tế ổn định
 • Môi trường sống tốt

Điều kiện: 

 • Không yêu cầu độ tuổi tham gia
 • Phải ở ít nhất 44 ngày mỗi năm ở NZ trong 2 năm cuối của giai đoạn đầu tư
 • Không có hạn ngạch hàng năm
 • Không yêu cầu Tiếng Anh
 • Đầu tư 10.000.000 đô la NZ trong 3 năm

Lợi ích: 

 • Nộp đơn xin thị thực
 • Xét duyệt và chấp nhận hồ sơ
 • Chuyển tiền đầu tư qua NZ
 • Nhập thị thực cư trú

Investor 2 residence visa

Tổng quan: 

Những doanh nhân có kinh nghiệm kinh doanh hoặc có tối thiểu 3 triệu đô NZ, có sẵn tiền hoặc tài sản có thể đăng ký cư trú tại NZ thông qua chương trình diện đầu tư Investor 2

Lợi ích: 

 • Thị thực cho cả gia đình
 • Nhập tịch NZ sau 5 năm nhập tịch
 • Giáo dục y tế tốt
 • Chính trị kinh tế ổn định
 • Môi trường sống tốt

Điều kiện: 

 • 65 tuổi trở xuống
 • Đầu tư 1,5 triệu đô NZ cho 4 năm tại NZ
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc trực tiếp quản lý một DN.
 • DN phải có ít nhất 5 nhân viên
  làm việc toàn thời gian hoặc có doanh số trên 1 triệu đô NZ / năm.
 • Đương đơn có thể nộp đơn trên cơ sở
  sở hữu 25% cổ phần của DN đó hoặc đóng vai trò quản lý hoạt động DN
 • Có thêm tài sản khoảng 1 triệu dô ( không nhất thiết là đô NZ)
 • Ielt : khoảng 3.0
 • Những người đi theo phải có trình độ tương đương hoặc phải đi học tiếng Anh
 • Sinh sống tại NZ ít nhất 146 ngày của mỗi năm trong 3 năm cuối cùng của khoảng thời gian đầu tư 4 năm
 • Lý lịch tư pháp và sức khỏe tốt

Quy trình: 

 • Nộp hồ sơ EOI . Mỗi năm NZ nhận 300 hồ sơ theo diện Investor . Đương đơn có số điểm cao hơn trong EOI sẽ dược ưu tuên mời nộp hồ sơ
 • Sau khi nhận được lòi mời từ Sở di trú , đương đơn nộp hồ sơ xin visa theo diện Investor . Nếu được chấp thuận , đương đơn phải chuyển số tiền đầu tư trong vòng 12 tháng

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi