DIỆN TAY NGHỀ

 Chương trình lao động tỉnh bang

 Tổng quan

.Chương trình dành cho sinh viên , người kinh doanh , người có hoặc không
có kinh nghiệm
.Có nhu cầu qua Canada làm việc và có ý định định cư tại tỉnh bang mình đang làm việc

Lợi ích:

.Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc
.Không tính điểm di trú
.Nộp đơn xin Đề cử tỉnh bang sau 6 - 12 tháng làm việc
.Được đi cả gia đình

Điều kiện:

+Tuổi : dưới 55t
+Trình độ giáo dục : THPT trở lên
+Ngoại ngữ : Ielt 4.0 trở lên
+Không yêu cầu kinh nghiệm
+Lý lịch tư pháp và sức khỏe tốt

Quy trình: 

Ký hợp đồng
2. Phỏng vấn với NTD
3. Nhận thư mời làm việc ( Job offer )
4. Nộp đơn xin LMIA
5. Nộp đơn xin giấy phép lao động ( Work Permit)
6. Làm việc 6 - 12 tháng
7. Nộp đơn xin đề cử tỉnh bang
8. Nộp đơn xin thẻ thường trú
9. Nhận thẻ thường trú

Chương trình lao động tay nghề tỉnh bang

 Tổng quan

Chương trình lao động có tay nghề ở tỉnh bang dành cho các khách hàng đã có kinh nghiệm tại Việt Nam

Lợi ích:

. Được đi cả gia đình
.Đương đơn phụ thuộc được mở OPW để đi làm

 Điều kiện:

+Tuổi : không quy định về tuổi , nhưng tốt nhất nên dưới 45t vì sẽ tính điểm
+Có yêu cầu về kinh nghiệm
+Ngoại ngữ : CLB 6 tương đương Ielt 5.5 trở lên
+Trình độ giáo dục : Đại học trở lên
+Nhà tuyển dụng có LMIA

Quy trình: 

1. Đánh giá CV và ký hợp đồng
2. Phỏng vấn với NTD
3. Nhận thư mời làm việc
4. Nộp đơn xin LMIA
5. Nộp đơn xin giấy phép lao động (WP)
6. Làm việc 24 tháng
7. Nộp xin thẻ thường trú ( thông qua cổng FSTP -
Federal Skill Trade Program )

Chương trình lao động định cư liên bang ngành Nông nghiệp - Thực phẩm (Agrifood)

 Tổng quan

.Chương trình thí điểm giúp giải quyết nhu cầu lao động của Canada
.Chương trình này cung cấp một con đường đến thường trú cho những người lao động có kinh nghiệm, không theo thời vụ trong các ngành nông nghiệp thực phẩm. Nó sẽ chạy cho đến tháng 5 năm 2023.

Lợi ích:

.Điều kiện tham gia thấp
.Không yêu cầu EOI ( thư bày tỏ nguyện vọng ), thời gian xử lý nhanh chóng
.Nộp đơn liên bang sau khi làm việc tại Canada 12 tháng
.PR được cấp cho cả gia đình

 Điều kiện:

+Tuổi : 18 - 45
+Trình độ giáo dục : THPT trở lên
+Ngoại ngữ : CLB 4
+Lý lịch tư pháp và sức khỏe tốt

Quy trình: 

1. Đánh giá - ký hợp đồng
2. Phỏng vấn với NTD
3. Nộp đơn xin LMIA
4. Nộp đơn xin giấy phép lao động ( WP )
5. Làm việc tại Canada 12 tháng
6. Nộp đơn lên liên bang
7. Nhận thẻ thường trú nhân

Chương trình định cư thí điểm ở 4 tỉnh bang Atlantic (AIPP)

 Tổng quan

Chương trình thí điểm giúp cho các NTD ở 4 tỉnh bang Atlantic tuyển được nhân công lao động nước ngoài
vào Canada làm việc đồng thời được định cư cả gia đình

Lợi ích:

.Điều kiện tham gia thấp
.Thời gian xử lý nhanh chóng
.Không yêu cầu EOI , không yêu cầu LMIA
.PR được cấp cho cả gia đình

 Điều kiện:

+Tuổi: dưới 55t
+Trình độ giáo dục : THPT trở lên
+Ngoại ngữ : CLB 4 tương đương Ielt : 4.5
+Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm trong 3 năm gần nhất
+ Công việc nằm trong NOC 0 A B

Quy trình: 

1. Đánh giá - ký hợp đồng
2. Phỏng vấn với NTD
3. Nộp đơn xin chứng thực tỉnh bang
4. Nhận thư chấp thuận tỉnh bang
5. Nộp đơn xin giấy phép lao động và nộp xin thẻ
thường trú nhân cùng 1 lúc
6. Nhận được thẻ thường trú nhân

 

 

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi